Pojištění kontaminace - INSIA Pojištění & finance

Menu

Pojištění kontaminace

V případě náhodné či úmyslné kontaminace výrobku nebo dokonce vydírání znehodnocením výrobku, musí dle zákona podniknout výrobce nutné kroky k tomu, aby zabránil vzniku dalších škod. To se provádí stažením výrobků z trhu, které může nařídit ČZPI dokonce i pokud výrobek postrádá řádné označení. 

Pokud chce společnost zamezit velkým ztrátám (zejména z negativní publicity), ocení kvalitní krizovou přípravu.