Pokud dojde ke kontaminaci s rozsáhlým dopadem na produkci a zejména, pokud se jedná o vývoz výrobků do zahraničí, musí výrobce počítat s vysokými mimořádnými náklady na:

 • stažení výrobků z trhu
 • likvidaci výrobků
 • zvýšenou kontrolu a testování již vyrobených, ale nedistribuovaných výrobků
 • redistribuci pro dodržení obchodních závazků
 • výměna výrobků
 • sanace výrobních prostor

Obvykle je s případem kontaminace spojena i:

 • velmi široká publicita, která má zpravidla značně negativní dopad na prodej, přičemž ohroženi jsou i konkurenční výrobci, kterým obrat sníží obavy zákazníků
 • ztráta důvěry ve značku určitého výrobku a v dobré jméno výrobce 
 • finanční újma v důsledku poklesu obratu a mimořádných nákladů na stažení výrobků z trhů
 • ztráta trhů 
 • ztráta významných kontraktů, a další.

Které oblasti jsou nejvíce ohroženy?

 • potravinářství
 • kosmetika
 • farmacie
 • tabákové výrobky