Preventivní kroky

Z praxe je zřejmé, že ani sebepřísnější hygienické kontroly a dodržování předpisů nezbaví výrobce a distributory rizika kontaminace jejich výrobků.

  • pravidelné interní kontroly dodržování hygienických a výrobních norem
  • nezávislý audit rizika kontaminace - bezplatně u zkušených specialistů INSIA
  • zkvalitnění ochrany a implementace změn
  • pojištění kontaminace výrobku, které kryje veškerá klíčová rizika
  • krizový plán - postupy a scenáře aktivit v případě zjištění kontaminace nebo vydírání
  • krizový komunikační plán - pro získání důvěry zákazníků a omezení tržních ztrát na minimum
  • průběžné sledování dění na trhu

Pojištění kontaminace

Pojištění kontaminace kryje zejména náklady spojené  se stažením výrobků z oběhu včetně oznámení ve sdělovacích prostředcích, náklady na výměnu a likvidaci kontaminovaných výrobků, práce zaměstnanců přesčas, náklady poradců, ušlý čistý zisk či mimořádné výdaje na znovuuvedení výrobku na původní úroveň prodeje jako je reklama apod. Velkým přínosem je i aktivní přístup zahraničních expertů pro prověření a zkvalitnění krizových postupů společnosti pro takovýto případ.
Rozsah krytí je velmi široký – od náhodné kontaminace až po kontaminaci úmyslnou včetně vydírání.