Základní část pojištění kontaminace pro případ, že byl výrobek poškozen náhodným způsobem ještě během výroby, tedy bez úmyslného zásahu nějaké osoby.

Pojištěné náklady

  • Ztráta čistého zisku
   Náhrada čistého zisku, kterého by společnost dosáhla, nebýt znehodnocení výrobku (během 12 měsíců po zjištění události). 
  • Náklady na stažení výrobku z trhu
   Nezbytné a rozumně vynaložené náklady na stažení výrobku z trhu (i pokud stažení nebylo úředně nařízeno).
  • Zvláštní náklady
   Nezbytné a rozumně vynaložené zvláštní náklady na obnovení prodeje výrobku na úroveň z doby před znehodnocením výrobku (reklama, zvláštní prodejní akce apod.) Na tuto položku je stanoven sublimit ve výši 25% pojistné částky. 
  • Náklady na poradenskou firmu
   Tato oblast pokrývá náklady a poplatky poradenské firmě (předem schválené pojistitelem), která bude poškozené společnosti pomáhat při zvládnutí celé události a minimalizaci škod.
  • Náklady na výměnu a likvidaci kontaminovaných výrobků