Pojištěné náklady:

 • Ztráta čistého zisku
  Náhrada čistého zisku, kterého by společnost dosáhla, nebýt znehodnocení výrobku (během 12 měsíců po zjištění události).
 • Náklady na stažení výrobku z trhu
  Nezbytné a rozumně vynaložené náklady na stažení výrobku z trhu (i pokud stažení nebylo úředně nařízeno).
 • Zvláštní náklady
  Nezbytné a rozumně vynaložené zvláštní náklady na obnovení prodeje výrobku na úroveň z doby před znehodnocením výrobku (reklama, zvláštní prodejní akce apod.) Na tuto položku je stanoven sublimit ve výši 25% pojistné částky.
 • Náklady na poradenskou firmu
  Tato oblast pokrývá náklady a poplatky poradenské firmě (předem schválené pojistitelem), která bude poškozené společnosti pomáhat při zvládnutí celé události a minimalizaci škod.